fbpx Skip to main content

Nu de transitie naar een duurzamere vastgoedsector versnelt, zijn milieucertificaten zoals BREEAM en LEED meer dan ooit gegeerd. Om zich te onderscheiden en in aanmerking te komen voor deze certificaten, is één van de troeven het inrichten van oplaadstations voor elektrische voertuigen, binnen de gebouwen zelf of in de onmiddellijke nabijheid.

Het installeren van oplaadstations voor elektrische voertuigen in gebouwen draagt bij tot het bereiken van de doelstelling om de broeikasgaseffecten te verminderen, maar ook om te voldoen aan de eisen van milieucertificaten. Gebouwen met laadinfrastructuur maken immers meer kans op een toonaangevend milieucertificaat of een hoger certificeringsniveau. Er bestaan tegenwoordig talrijke nationale certificaten die de milieu- en energieprestaties van gebouwen erkennen. Toch blijven de BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) en LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certificaten de internationale normen domineren.

Het breeam-certificaat

Wat is het BREEAM-certificaat?

Het internationaal erkende BREEAM-certificaat is een methode om de milieukwaliteit en duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. Ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk door het Building Research Establishment (BRE) sinds 1990, wordt dit referentiekader tegenwoordig in bijna 90 landen gebruikt om de milieuprestaties van vastgoed te evalueren, wat er de meest gevraagde referentie van maakt.

Voor de beoordeling integreert het BREEAM-label een tiental technische, menselijke en ecologische criteria, waaronder ook biodiversiteit en eco-mobiliteit.

Homme recharge une voiture électrique devant des bureaux

De BREEAM-categorieën in het kort:

  • Management: Beheer van de milieuprestaties gedurende de levenscyclus van het gebouw. 
  • Gezondheid en welzijn: Verbetering van het comfort en de gezondheid van de bewoners. 
  • Energie: Energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energiebronnen. 
  • Transport: Toegang en diensten gerelateerd aan transport, evenals het beheer van de impact op mobiliteit. 
  • Water: Efficiënt waterbeheer en strategieën voor vermindering van het waterverbruik. 
  • Materialen: Keuze voor duurzame materialen en beheer van grondstoffen. 
  • Afval: Vermindering, hergebruik en recycleren van afval. 
  • Landgebruik en ecologie: Bescherming en verbetering van de duurzaamheid van de site en zijn omgeving. 
  • Vervuiling: Vermindering van vervuiling en overlast.
  • Innovatie: Aanmoediging van innovatie in duurzame bouw- en beheerpraktijken

Hoe wordt de aanwezigheid van oplaadpalen meegewogen in het BREEAM-certificaat?

De integratie van oplaadpalen voor elektrische voertuigen wordt in meerdere categorieën in overweging genomen, waaronder:

1. Toegang tot duurzaam vervoer (categorie “transport”)
Het referentiekader houdt rekening met de aanwezigheid van laadinfrastructuur voor EV in of rond het gebouw, en de toegankelijkheid ervan.

2. Gebruikte energie (categorie “energie”)
De score wordt verbeterd als de elektriciteit die het gebouw en de laadstations voedt, afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

3. Energiebeheer (categorie “energie”)
BREEAM onderzoekt de integratie van EV-laadstations in de energiebeheersstrategieën van het gebouw, gericht op een optimaal gebruik van de hulpbronnen en een verlaging van de energiekosten.

Het leed-certificaat

Wat is het LEED-certificaat?

Het LEED-certificaat is een Noord-Amerikaans standaardiseringssysteem voor gebouwen met een hoge milieukwaliteit, gecreëerd door de US Green Building Council in 1998. Het principe en de doelstellingen ervan liggen dicht bij die van BREEAM. De evaluatiecriteria omvatten energie-efficiëntie, water- en verwarmingsverbruik, gebruik van lokale materialen en hergebruik van overschotten.

Borne de recharge alimentée par des panneaux solaires - site driveco

Hoe wordt de aanwezigheid van oplaadpalen meegewogen in het LEED-certificaat?

Ook hier wordt de aanwezigheid van oplaadpalen voor elektrische voertuigen beoordeeld volgens 3 criteria:

1. Locatie en transport
Het referentiekader houdt rekening met de aanwezigheid van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in of rond het gebouw, en de toegankelijkheid ervan.

2. Energie-efficiëntie
De score wordt verbeterd als de elektriciteit die de laadstations voedt, afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

3. Innovatie en ontwerpproces
De integratie van oplaadpalen voor elektrische voertuigen wordt beschouwd als een innovatieve maatregel die duurzame mobiliteit en vermindering van broeikasgasemissies bevordert.

Oplaadstations voor elektrische voertuigen zijn veel meer dan een louter pluspunt voor het verkrijgen van milieucertificaten. Hoewel ze inderdaad beslissende punten kunnen opleveren bij gerenommeerde labels als BREEAM, LEED of andere referentiekaders, ligt hun werkelijke toegevoegde waarde in de kans die ze bieden voor vastgoedspelers. Deze infrastructuur voorzien in gebouwen verhoogt aanzienlijk de aantrekkingskracht en waardering van vastgoedbezittingen. Op een vastgoedmarkt waar de vraag naar duurzame en energiezuinige eigendommen alleen maar toeneemt, vormt deze “groene” differentiatie een krachtig onderscheidend argument!