fbpx Skip to main content

In het kader van haar activiteiten publiceert DRIVECO een website die toegankelijk is via DRIVECO.com (hierna de “site”) en die een ruimte bevat die gewijd is aan de toegang tot en de betaling van de laadservice die geleverd wordt door de laadpalen die deel uitmaken van het DRIVECO-netwerk (het “oplaadportaal”), evenals verschillende mobiele applicaties die beschikbaar zijn op de Android- en iOS-platforms (de “mobiele applicaties”). We hechten het grootste belang aan het respecteren van de privacy en de persoonsgegevens van personen die met ons communiceren via de site, de mobiele applicaties of op een andere manier.

Dienovereenkomstig implementeren we passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “AVG”) en de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd).

De termen “gegevens” of “persoonsgegevens” die in dit document worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als de term “persoonsgegevens” in de AVG. De andere termen die in dit document en in de AVG worden vermeld, met name de termen “verwerking”, “verwerkingsverantwoordelijke” “gegevensverwerker” of “ontvanger” hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de AVG.

Het doel van dit document is om u duidelijke en transparante informatie te geven over:

 • Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u hebt;
 • Het gebruik van cookies op onze site.

Omdat we ons bewust zijn van het belang van duidelijke en transparante informatie op dit gebied, hebben we verschillende tabellen opgenomen om u een beter inzicht te geven in onze praktijken met betrekking tot het beheer van uw persoonsgegevens en om het voor u gemakkelijker te maken om uw rechten uit te oefenen.

We passen de principes toe van minimale gegevensverwerking, gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen

Bijgevolg verzamelen we alleen informatie die relevant en toereikend is en beperkt is tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Krachtens de AVG is de verantwoordelijke voor de verwerking de persoon die het doel van en de middelen voor de gegevensverwerking bepaalt, d.w.z. voor welk(e) doeleinde(n) en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is het bedrijf DRIVECO, een vereenvoudigde aandelenvennootschap die is ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Paris onder nummer 818 943 938.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) aangesteld die uw belangrijkste contactpersoon zal zijn voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt hem per e-mail bereiken op dibbdpo@dibb.fr

U kunt hem elke vraag, verzoek om informatie of klacht toesturen.

2. QUELLES DONNEES PERSONNELLES COLLECTONS-NOUS, ET COMMENT ?

 

2.1 Verzamelde gegevens

 • Identificatie- en contactgegevens: we verwerken de gegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen en uw verzoek om informatie te verwerken. Deze gegevens omvatten uw e-mailadres, voor- en achternaam en telefoonnummer.
 • Identificatie-, verbindings- en betalingsgegevens voor de mobiele applicaties : we verwerken gegevens die het mogelijk maken om een gebruikersaccount aan te maken op de mobiele applicaties en om verbinding te maken met uw gebruikersaccount op de mobiele applicaties. Deze gegevens omvatten uw identificatiegegevens (e-mailadres, wachtwoord), de datum van uw laatste verbinding, de laatste datum van aanvaarding van de wettelijke voorwaarden (algemene gebruiksvoorwaarden, algemene verkoopsvoorwaarden, privacybeleid). U kunt ook uw bankkaartnummer invoeren in uw gebruikersaccount om de betaling van de laadservice te vergemakkelijken; dit nummer wordt veilig verwerkt door onze partner (INGENICO) en wordt niet bewaard door DRIVECO. Tot slot kunt u ook een badgenummer aan uw gebruikersaccount koppelen.
 • Identificatie- en betalingsgegevens voor de levering van de laadservice via het oplaadportaal: om u toegang te geven tot de laadservice en om deze te betalen via het oplaadportaal, moet u een aantal persoonsgegevens invoeren zoals uw e-mailadres en uw bankkaartnummer wanneer de levering van de laadservice betalend is; dit nummer wordt veilig verwerkt door onze partner (INGENICO) en wordt niet bewaard door DRIVECO.
 • Browsegegevens van de gebruikers van de site : wanneer u op de site surft, worden er een aantal gegevens verzameld over uw terminal (computer, smartphone, tablet), uw browser en de pagina’s en inhoud die u raadpleegt. Deze gegevens kunnen direct of indirect identificerende gegevens bevatten, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres of een unieke identificatiecode die gekoppeld is aan uw terminal, besturingssysteem, software of andere.
 • Gegevens van klanten en prospecten: we verwerken de gegevens die nodig zijn om commercieel contact op te nemen om op hun verzoek te reageren, onze serviceaanbiedingen te presenteren en vervolgens onze zakelijke relaties met onze klanten en potentiële klanten te beheren. Deze gegevens omvatten met name e-mailadressen, uw voor- en achternaam en telefoonnummers.
 • Gegevens van commerciële partners : we verwerken de gegevens die nodig zijn om commercieel contact op te nemen om op hun verzoek te reageren, onze serviceaanbiedingen te presenteren en vervolgens onze zakelijke relaties met onze klanten en potentiële klanten te beheren. Deze gegevens omvatten met name e-mailadressen, uw voor- en achternaam en telefoonnummers.
 • Gegevens van de kandidaten: we verwerken de persoonsgegevens die u ons toestuurt in reactie op onze vacatures en stageaanbiedingen. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw e-mailadres, uw voor- en achternaam, uw telefoonnummers en uw curriculum vitae.
 • Gegevens van werknemers: we verwerken gegevens die noodzakelijk en relevant zijn voor het beheer van onze werkrelaties met onze werknemers. Details over hoe we deze gegevens verwerken, worden uiteengezet in de documenten die onze werkrelaties met onze werknemers organiseren.

 

2.2 Hoe uw gegevens worden verzameld

 • Verzameling via de site (formulieren): we verwerken de gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt via de daartoe bestemde formuliervelden op de site. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u ons uw bericht niet sturen.
 • Verzameling via de mobiele applicaties: we verwerken de gegevens die u ons toestuurt via de daartoe voorziene formuliervelden op de mobiele applicaties. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u niet profiteren van de functionaliteit die bij het formulier hoort.
 • Verzameling via het oplaadportaal: we verwerken de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft via de daarvoor bestemde formuliervelden op ons oplaadportaal, zodat u toegang krijgt tot de laadservice en, indien van toepassing, deze kunt betalen. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje. Als u deze informatie niet verstrekt, krijgt u geen toegang tot de laadservice.
 • Gebruik van cookies of andere tracers op de site:

 

We gebruiken cookies of andere soorten “tracers” op onze site. Een cookie is een elektronisch bestand dat op uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt opgeslagen en aan de site wordt gekoppeld. Dit bestand wordt automatisch teruggestuurd wanneer u vervolgens contact opneemt met de site.

Wanneer u op deze site surft, kunnen cookies van ons en/of derde bedrijven op uw terminal worden geplaatst.

De eerste keer dat u deze site bezoekt, verschijnt er een banner met uitleg over het gebruik van cookies, zodat u uw keuzes kunt configureren.

We gebruiken verschillende soorten cookies, die over het algemeen worden ingesteld als reactie op door u uitgevoerde handelingen die een verzoek om diensten vormen, zoals het definiëren van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze maken het mogelijk om informatie op te slaan tussen verschillende bezoeken aan de site op hetzelfde apparaat.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de site en vereisen uw toestemming niet. Ze worden daarom automatisch op uw terminal geplaatst. Het weigeren van deze cookies kan de werking van de site en de kwaliteit van uw surfervaring beïnvloeden.

“Statistische” cookies of cookies voor publieksmetingen: deze cookies stellen ons in staat om uw handelingen op de site te evalueren om de frequentie en het volume van de bezoekers te beoordelen en de werking en ergonomie van de site te verbeteren. Deze cookies kunnen “intern” zijn (d.w.z. door ons geplaatst) of “van derden” (wanneer ze door derden worden geplaatst). Uw toestemming wordt gevraagd voordat deze cookies worden geplaatst, d.w.z. wanneer u zich voor het eerst aanmeldt, door een vakje aan te vinken op onze cookiebanner (behalve wanneer de cookie strikt noodzakelijk is voor het functioneren en het courante beheer van de site).

 • Verzamelen van openbaar toegankelijke gegevens (informatie met betrekking tot onze potentiële klanten) via professionele sociale netwerken (LinkedIn, enz.) of via andere openbare informatiebronnen
 • Rechtstreekse inzameling: we verwerken gegevens die u ons rechtstreeks toestuurt, op welke manier dan ook (e-mail, post)

3. WAT ZIJN DE DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAGEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ UITVOEREN?

 

Type gegevens Finalité du traitement Base légale
Identificatie en contactgegevens

 

Contact leggen / prospectie. Gerechtvaardigd belang, AVG, artikel 6.1.f)
Nieuwsbrieven versturen. Toestemming, AVG, artikel 6.1.a)
Versturen van commerciële communicatie (promotieaanbiedingen, kortingsbonnen, wedstrijden, enz.) Toestemming, AVG, artikel 6.1.a)
Identificatie-, verbindings- en betalingsgegevens voor de mobiele applicaties Toegang tot de functionaliteiten aangeboden door de mobiele applicaties, en in het bijzonder de mogelijkheid om een gebruikersaccount aan te maken.

Levering en beheer van de laadservice.

Uitvoering van de overeenkomst, AVG, artikel 6.1.b)
Identificatie- en betalingsgegevens voor het leveren van de laadservice (oplaadportaal) Levering en beheer van de laadservice. Uitvoering van de overeenkomst, AVG, artikel 6.1.b)
Browsegegevens van de gebruikers van de site Het leveren van een site die functioneel en veilig is en aangepast aan de verschillende soorten terminals en browsers op de markt. Gerechtvaardigd belang AVG, artikel 6.1.f)
Statistieken en publieksmeting. Toestemming AVG, artikel 6.1.a)]
Gegevens van prospecten Prospectie: potentiële nieuwe klanten identificeren en ons dienstenaanbod presenteren

 

Gegevens verzameld via openbare informatiebronnen.

Gerechtvaardigd belang
AVG, artikel 6.1.f)
Klantgegevens Beheer van onze relatie als onderdeel van de dienstverlening. Uitvoering van de overeenkomst, AVG, artikel 6.1.b)
Gegevens van commerciële partners Uitvoering van het servicecontract. Uitvoering van het contract AVG, artikel 6.1.b)
Gegevens van kandidaten Beheer van de kandidaturen en opslag van de kandidaturen in een database. Toestemming AVG, artikel 6.1.a
Gegevens van medewerkers Beheer van onze werkrelaties. Uitvoering van de overeenkomst AVG, artikel 6.1.b)

4. WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN IMPLEMENTEREN WIJ OM UW PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN?

We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang.

We houden ook toezicht op de manier waarop onze serviceproviders uw persoonsgegevens verwerken om ervoor te zorgen dat zij voldoende garanties bieden dat passende gegevensbeveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in artikel 3, plus de periode die wettelijk verplicht is.

De belangrijkste bewaartermijnen zijn als volgt:

 • Gegevens met betrekking tot gebruikers van de laadservice: duur van de contractuele relatie, plus 5 jaar. Facturen worden 10 jaar bewaard na het jaar waarin ze zijn uitgeschreven;
 • Gegevens met betrekking tot prospecten: 3 jaar vanaf het laatste contact met ons (mits de prospect geen bezwaar maakt op het moment van contact)
 • Klantgegevens: voor de duur van de contractuele relatie, plus 5 jaar, inclusief 3 jaar voor commerciële prospectiedoeleinden;
 • Gegevens met betrekking tot commerciële partners: duur van de contractuele relatie, plus 5 jaar;
 • Gegevens met betrekking tot kandidaten: periode die nodig is om actieve sollicitaties te verwerken en, in geval van een negatief resultaat, 2 jaar vanaf het laatste contact met de kandidaat;
 • Boekhoudkundige documenten en verslagen: 10 jaar;
 • Gegevens die nodig zijn om geschillen te beheren: 5 jaar (wettelijke verjaringstermijn).

6. WAT ZIJN UW RECHTEN?

U hebt een aantal rechten op uw gegevens, die u kunt uitoefenen onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de AVG. Hieronder vindt u een overzicht.

 

Uw rechten Nut
Recht van inzage AVG, artikel 15 Een leesbare en begrijpelijke kopie verkrijgen van de gegevens die we over u bewaren, evenals een kopie van dit document op een duurzame drager.
Recht op rectificatie AVG, artikel 16 De rectificatie, bijwerking of aanvulling te verkrijgen van gegevens die op u betrekking hebben.
Recht om toestemming in te trekken AVG, artikel 7, 3. Voor de toekomst de stopzetting verkrijgen van de verwerking van gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven voor de verwerking.
Recht van bezwaar AVG, artikel 21 Voor de toekomst de stopzetting verkrijgen van de verwerking van gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven voor de verwerking.
Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) AVG, artikel 17 Voor de toekomst de stopzetting verkrijgen van de verwerking van uw gegevens wanneer deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde (met name onder voorbehoud van gerechtvaardigde en dwingende redenen) of wanneer uw gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.
Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) AVG, artikel 17 Onder bepaalde voorwaarden (met name als u van mening bent dat de gegevens niet langer nodig zijn, als u uw toestemming hebt ingetrokken of als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt) kunt u verzoeken om de volledige of gedeeltelijke verwijdering van uw gegevens of de volledige en onomkeerbare anonimisering ervan. In dergelijke gevallen kunnen we niettemin verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om onze wettelijke rechten af te dwingen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens AVG, artikel 20 Een kopie te verkrijgen van de gegevens die u ons hebt verstrekt in een herbruikbaar computerformaat om deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Recht om postmortale richtlijnen te definiëren Vertel ons hoe u wilt dat wij met uw gegevens omgaan als u overlijdt.

 

U kunt deze rechten te allen tijde kosteloos uitoefenen, behalve in het geval van verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn (met name vanwege hun repetitieve karakter). In dit uitzonderlijke geval behouden wij ons het recht voor om, in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (artikel 12, 5), betaling van een redelijke vergoeding te vragen of uw verzoek te weigeren.

U kunt uw rechten uitoefenen door elektronisch contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via: dibbdpo@dibb.fr

 

Als u vindt dat we niet naar tevredenheid op uw verzoek hebben gereageerd, kunt u de zaak voorleggen aan :

 

België

De bevoegdheid voor klachten is verdeeld over verschillende toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming in België.

Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)

De heer David Stevens – Voorzitter van APD-GBA
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

Italië

Garante per la protezione dei dati personali

Prof. Pasquale Stanzione – Voorzitter van de Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma

Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
segreteria.stanzione@gpdp.it

 

Spanje

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Mevrouw María del Mar España Martí – Directeur van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid

Tel: +34 91 266 3517
Fax: +34 91 455 5699
internacional@agpd.es

7. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Sommige van uw gegevens kunnen worden geraadpleegd, of op zijn minst gehost, door de volgende personen:

 • Ons bevoegd personeel;
 • Onze onderaannemers en technische dienstverleners die diensten leveren die bijdragen tot de werking van de site, de mobiele applicaties en/of de verwezenlijking van de doeleinden beschreven in artikel 3 hierboven;
 • Onze juridische dienstverleners (juristen, advocaten), accountants en andere adviseurs;
 • Onze aanbieders van betaaldiensten en banken;
 • De eigenaars of exploitanten van de laadpalen (gegevens van de gebruikers voor de betreffende laadservice);
 • Onze commerciële partners.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Unie (hierna “EU”) of de Europese Economische Ruimte (hierna “EER”). In het geval dat wij uw gegevens buiten de EU en de EER moeten verwerken, verbinden wij ons ertoe de nodige maatregelen te treffen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen, met name door de door de Commissie van de Europese Unie goedgekeurde modelcontractbepalingen van de Europese Unie toe te passen.

8. WIJZIGINGEN

Dit document kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig.