fbpx Skip to main content

“2023 was in alle opzichten een opmerkelijk jaar voor Driveco, gedreven door de versnelde uitrol van ons netwerk van laadpalen, de uitzonderlijke inzet van de teams en een recordkapitaalverhoging die de weg effent naar een nieuw hoofdstuk van groei. In een omgeving die steeds meer wordt gekenmerkt door de impact van klimaatverandering, zijn we van plan in 2024 nog een versnelling hoger te schakelen om onze sturende rol in de energietransitie volledig te vervullen en de elektrische revolutie voor een groter publiek toegankelijk te maken.” 
Ion Leahu-Aluas, Chief Executive Officer van Driveco   

Massale versnelling van de uitrol en sterke commerciële dynamiek

2023 was een jaar van intense activiteit voor Driveco, gekenmerkt door de toevoeging van 1.600 nieuwe laadpalen aan het netwerk.

Met meer dan 6.000 nu beschikbare laadpalen op dagelijks drukbezochte locaties zoals supermarkten, kantoren, scholen, winkelcentra, hotels en restaurants, biedt Driveco de beste dekking in Frankrijk op het gebied van elektrische laadnetwerken. Bovendien zijn er momenteel 4.000 nieuwe laadpunten in aanbouw.

Dit jaar werden er 660.000 laadsessies uitgevoerd bij Driveco-palen (+33% t.o.v. 2022), waardoor bestuurders van elektrische voertuigen 63 miljoen kilometer konden afleggen.

Sinds de oprichting van het bedrijf zijn er 125 miljoen kilometer afgelegd dankzij het Driveco-laadnetwerk, wat gelijkstaat met het vermijden van 24.000 ton CO2.

 

Een solide financiële prestatie

Driveco boekte in 2023 een omzet van bijna 35 miljoen euro, een stijging van 40% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze prestatie, gebaseerd op de continuïteit van de dienstverlening voor derden en de versnelling van het aanbod als eigenaar-operator van laadstations, onderstreept de relevantie van het businessmodel.

De groei van het bedrijf wordt ondersteund door de inzet van de 120 medewerkers, een personeelsbestand dat in één jaar bijna is verdubbeld. In 2023 versterkte Driveco ook haar aanwezigheid met nieuwe kantoren in Rijsel en Marseille in Frankrijk, maar ook in Brussel, Madrid en Milaan in Europa.

 

Een uitrol veiliggesteld door een gediversifieerde aanvoerstrategie

In het kader van de forse opschaling van haar netwerk heeft Driveco onlangs drie raamovereenkomsten ondertekend met IES, Alpitronic en Tritium om de aanvoer van laadpalen veilig te stellen. Deze overeenkomsten hebben betrekking op hoogvermogenspalen (50 kW, 150 kW, 300 kW) voor een totale investeringswaarde van rond de 40 miljoen euro.

Parallel hieraan zet Driveco de productie van Kino Pro 22 kW-laadpalen voort op haar productielijnen in Angers, in overeenstemming met haar inzet voor de herindustrialisering van Frankrijk en Europa.

Dit massale investeringsplan is mogelijk gemaakt door de kapitaalverhoging van 250 miljoen euro in mei 2023 bij de pensioenfondsbeheerder APG. Deze operatie weerspiegelt de steun van de historische investeerders Mirova en Corsica Sole, die samen met APG en Driveco een visie delen op een positieve maatschappelijke impact en langetermijnwaardecreatie.

 

een jaar gevuld met successen

2023 werd ook gemarkeerd door talrijke vooruitgangen op commercieel, operationeel en technologisch vlak, waaronder:

  • De uitrol van Driveco x Carrefour Market-laadstations (300 van de 3.000 laadpunten geïnstalleerd).
  • De partnerschapsovereenkomst met Airbus voor 1.600 laadpunten op 10 sites van de leidende luchtvaartgroep in Frankrijk.
  • De lancering van de nieuwe, eenvoudigere, vlottere en intuïtievere Driveco-app.
  • De vergunning voor de aankoop van elektriciteit voor wederverkoop, waardoor het bedrijf volledige controle heeft over de aanvoer van groene energie en stabiele prijzen voor klanten.

 

Bevestigde vooruitzichten

Gedreven door deze dynamiek bevestigt Driveco haar ambitie om uit te groeien tot een belangrijke speler op het gebied van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Frankrijk en Europa, en herhaalt haar doelstelling om tegen 2030 in 7 Europese landen actief te zijn met haar laadnetwerk.